Nonazeotropic mixtures as replacements for CFC12
Paper i proceeding, 1993

Författare

Marine Högberg

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

presented at the 11th International Congresse of Chemical Engineering, Chemical Equipment Design and Automation, Prague, Czech Republik, August 29-September 3, 1993

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06