Ickezeotropa blandningar som ersättningmedium CFC12
Paper i proceeding, 1993

Författare

Marine Högberg

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Föredrag vid 14. Nordiska Kylmötet och 6. Nordiska Värmepumpdagarna Nådendal, Finland, 9-12 juni 1993

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06