Efarenheter från en ickeazeotrop blandning i en mw värmepumpanläggning
Paper i proceeding, 1993

Författare

Marine Högberg

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Föredrag vid Norsk Kjöleteknisk Möte 1993, Högskolesenteret i Vestfold, Norge, 19-21 februari 1993

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06