Process integration of industrial heat pumps
Paper i proceeding, 1993

Författare

Erik Wallin

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Presented at 4th International Energy Agency Heat Pumps Conference Maastrict, The Netherlands, April 26-29, 1993

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07