State and transport properties of high temperature working fluids and nonazeotropic mixtures. Final Report Part B
Rapport, 1992

Författare

Krister Ström

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik

Ämneskategorier

Kemiteknik