Viscosity and density of aqueous solutions of LiBr, LiC1, ZnBr2, CaC12 AND LiNo3. Part 2 - Single Salt Solutions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1994

Författare

Martin Wimby

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Journal of Chemical Engineering Data

Vol. 39 1

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08