Design Better Heat Exchanger Network Rerofits
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1993

Författare

Annika Carlsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Per-Åke Franck

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06