Thermal Conductivity of Gaseous Mixtures in Foams - An Evaluation of Existing Calculation Methods
Rapport, 1992

Författare

Pollyanna Wan

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Lennart Vamling

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07