NH3/H2O-LiBr as working fluid for the compression/absorption cycle
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1993

Författare

Lena Åhlby

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

David Hodgett

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Reinhard Radermacher

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Review International Froid

Vol. 16

Ämneskategorier

Kemiteknik