NH3/H2O-LiBr as working fluid for the compression/absorption cycle
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1993

Författare

Lena Åhlby

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

David Hodgett

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Reinhard Radermacher

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Review International Froid

Vol. 16 4

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07