Optimization study of the compression/absorption cycle
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1991

Författare

Lena Åhlby

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

David Hodgett

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

International Journal of Refigeration

Vol. 14

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07