Absorptionsvärmepumpar och värmetransformatorer
Paper i proceeding, 1991

Författare

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Föredrag vid 5:e Nordiske Varmepumpdage, Ljungby, Danmark, 29-31 maj 1991

Ämneskategorier

Kemiteknik