Kostnader för att reducera emissioner vid värmeproduktion
Paper i proceeding, 1991

Författare

Anders Åsblad

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Föredrag vid 5:e Nordiske Varmepumpdage Lyngby, Danmark, 29-31 maj 1991

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07