Värmepumpar i industriella processer
Paper i proceeding, 1991

Författare

Per-Åke Franck

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Erik Wallin

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Föredrag vid 5:E Nordiske Varmepumpdage, Lyngby, Danmark, 29-31 maj 1991

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07