A group contribution equation of state for CFC-containing mixtures
Licentiatavhandling, 1991

excess function

chloroflourcarbons

modelling

group contribution method

mixtures

Författare

Eva Fransson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

991-322640-6

Mer information

Skapat

2017-10-06