The compression-absorption cycle: a high temperature application - Chapter 6
Paper i proceeding, 1991

Författare

Lena Åhlby

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

David Hodgett

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

STI, Springer-Verlag, 1991. Heat Pumps-Proceedings of the 4th International Conference, pp. 59-68

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06