CFC alternatives for high temperature heat pump applications - Chapter 7
Paper i proceeding, 1991

Författare

Lennart Vamling

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Marine Högberg

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

STI, Springer-Verlag, 1991. Heat pumps-proceedings of the 4th International Conference, pp.71-82

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07