Filtration properties of lignin precipitated from black liquor
Paper i proceeding, 2001

Författare

Fredrik Öhman

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Hans Theliander

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Poster presentations, p. 19, International Chemical Recovery Conference, Whistler, Canada, Juni 11-14, 2001

1404-7098 (ISSN)

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06