The Effect of Pressure Drop on Heat Exchangers and Heat Exchanger Networks
Rapport, 1999

Författare

Adriaan van der Zijde

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08