A Cubic Equation of State with Group Contributions for the Calculation of Vapor-Liquid Equilibria of Mixtures of Hydrofluorocarbons and Lubricant Oils
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

N Elvassore

A Bertucco

Åsa Wahlström

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Industrial & Engineering Chemistry Research

1103-2952 (ISSN)

Vol. 38 5 2110-2118

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08