Predictions of Fuel and power Use for Kraft Mills with Advanced Black Liquor Cogeneration Systems
Paper i proceeding, 1999

Författare

Niklas Berglin

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Håkan Eriksson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Paperex´99, International Technical Conference, New Delhi, India, December 14-16, 1999

1103-2952 (ISSN)

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08