Spray shape and atimization quality of an outward-opening piezo gasoline DI injector
Paper i proceeding, 2007

Författare

Mikael Skogsberg

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning

Petter Dahlander

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning

Ingemar Denbratt

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning

SAE

2007-01-1409

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07