An experimental study of mixture preparation and combustion in an optical engine using a piezo-actuated injector
Paper i proceeding, 2007

Författare

Mikael Skogsberg

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och framdrivningssystem

Petter Dahlander

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och framdrivningssystem

Ingemar Denbratt

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och framdrivningssystem

Direkteinspritzung im Ottomotor IV

143-159
978-3-8169-2716-7 (ISBN)

Ämneskategorier

Maskinteknik

Farkostteknik

ISBN

978-3-8169-2716-7

Mer information

Skapat

2017-10-07