Experimental Investigation of black liquor pyrolysis using single droplet TGA
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Joko Wintoko

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Hans Theliander

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Tobias Richards

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

TAPPI Journal

Vol. 6 5 9-15

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06