New specific and non-specific real-time PCR chemistries
Doktorsavhandling, 2007

KA
Opponent: Mats Nilsson, Uppsala universitet

Författare

Ashraf Ahmad

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Kemi

ISBN

978-91-7291-973-0

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 2654

KA

Opponent: Mats Nilsson, Uppsala universitet

Mer information

Skapat

2017-10-06