Moment method design of a large S/X band corrugated horn
Paper i proceeding, 1996

Författare

Jonas Flodin

Per-Simon Kildal

Institutionen för mikrovågsteknik

A. Kishk

IEEE International Symposium on Antennas and Propagation, Baltimore; MD, July, 1996.

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06