Green's functions for hard and soft surfaces derived by asymptotic boundary conditions
Paper i proceeding, 1996

Författare

Zvonimir Sipus

Institutionen för mikrovågsteknik

Harald Franz Arno Merkel

Institutionen för mikrovågsteknik

Per-Simon Kildal

Institutionen för mikrovågsteknik

KOREMA'96 41st Annual Conference, Opatija, Croatia, 1996.

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08