Study of efficiencies and phase centers of broadband log-periodic feeds for large offset dual-reflector antennas using formulas for bodies of revolution (BOR1 extraction)
Paper i proceeding, 2003

Författare

David Ericsson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

S. Weinreb

IEEE AP-S International Symposium, Columbus, Ohio, June 2003

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06