Modal propagation in ideal soft and hard waveguides
Paper i proceeding, 2003

Författare

G. Ruvio

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Stefano Maci

IEEE AP-S International Symposium, Columbus, Ohio, June 2003

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06