Evaluation of the performances of several four-antenna systems in a reverberation cham­ber
Paper i proceeding, 2007

Författare

A. Diallo

C. Luxey

P. Le Thuc

R. Staraj

G. Kossiavas

Magnus Franzén

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Antennsystem

International Workshop on Antenna Technology 2007 (iWAT07), 21st-23rd March, 2007, Cambridge, U.K

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06