Tripling Bandwidth of Hat Feed by Genetic Algorithm Optimization
Paper i proceeding, 2007

Författare

Martin Denstedt

Chalmers, Signaler och system

T Östling

Jian Yang

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Antennsystem

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Antennsystem

IEEE AP-S 2007 in Hawai, 10-15 June 2007

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08