RF Invisibility Using Metamaterials: Harry Potter's Cloak or the Emperor's New Clothes?"
Paper i proceeding, 2007

Författare

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

A. Kishk

IEEE AP-S 2007 in Hawai, 10-15 June 2007

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08