Bandgaps and cloaks with soft and hard surfaces
Paper i proceeding, 2007

Författare

Per-Simon Kildal

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Metamaterials'2007, First International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics, Rome, 22-26 October 2007

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik