Measurement of embedded element efficiencies of wideband dense arrays in reverberation chamber
Paper i proceeding, 2007

Författare

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

M. Franzen

M. V. Ivashina

W. van Cappellen

The Second European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP 2007), Edinburgh, 11 - 16 November 2007

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik