Finite difference time domain analysis of industrial microwave ovens
Licentiatavhandling, 1996

Författare

Magnus Sundberg

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

91-7197-259-5

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 226

Mer information

Skapat

2017-10-07