Radiation from mobile phone antennas close to the human body
Licentiatavhandling, 1997

Författare

Robert Leijon

Institutionen för mikrovågsteknik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

91-7197-530-6

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 270

Mer information

Skapat

2017-10-07