Analysis of slotted waveguide antennas
Licentiatavhandling, 1998

coupling junction

slot antenna

compound slot

mutual coupling

wraparound slot

waveguide slot

coupling slot

mutual admittance

edge slot

waveguide junction

moment method

Författare

Lars Manholm

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 279

Mer information

Skapat

2017-10-07