Measuring radiation efficiency of terminal antennas in reverberation chambers
Licentiatavhandling, 2001

Författare

Kent Rosengren

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07