Structural and electronic properties of a trimetallic nanoparticle catalyst: Ru5PtSn
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Tri-metallic

silica

clusters

catalysts

Författare

Henrik Grönbeck

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Kompetenscentrum katalys

J.M. Thomas

Chemical Physics Letters

Vol. 443 337-341

Ämneskategorier

Fysik

Atom- och molekylfysik och optik

Mer information

Skapat

2017-10-07