Millisecond step-scan FR-IR transmission spectroscopy under transient reaction conditions: CO oxidation over Pt/Al2O3
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

A. Wille

Erik Fridell

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Teknisk fysik

Applied Catalysis B: Environmental

Vol. 70 1-4 294-304

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08