Complex curvatures in form theory and string theory
Paper i proceeding, 2005

Författare

Cheryl Akner-Koler

Chalmers, Arkitektur

Lars Bergström

Leonardo

Vol. 38 3 226-231

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08