Verification and validation of CFD-simulations on heat transfer in porous insulation
Rapport, 2005

simulation

convection

verification

insulation

Författare

Paula Wahlgren

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

1652-9162 (ISSN)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Publication - Chalmers University of Technology, Division of Building Technology

Mer information

Skapat

2017-10-06