Verification and validation of CFD-simulations on heat transfer in porous insulation
Rapport, 2005

convection

verification

simulation

insulation

Författare

Paula Wahlgren

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Publication - Chalmers University of Technology, Division of Building Technology

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-22