Characterization of Soot Particle Distribution in Conventional, Non-Premixed DI Diesel Flame Using a Multi-Step Phenomenological Soot Model
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Feng Tao

Chalmers, Tillämpad mekanik

Rolf D. Reitz

David E. Foster

Proceedings of Combustion Institute

Vol. 31 2991-2998

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07