Sustainable Mobility
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

sustainable mobility

sustainable transport policies

Författare

Merritt Polk

Göteborgs universitet

Thomas Hellström

Chalmers, Tillämpad mekanik

Full program application to the MISTRA call for sustainable transport

Ämneskategorier

Medie- och kommunikationsvetenskap

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13