Miljöprojekt Göteborg - För ett renare Hisingen - en utvärdering
Rapport, 1994

Författare

Petra Adolfsson

Göteborgs universitet

Henrikke Baumann

Göteborgs universitet

Peter Dobers

Göteborgs universitet

Birgitta Schwartz

Göteborgs universitet

Torbjörn Svensson

Rolf Wolff

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Företagsekonomi

ISBN

1400-4801

Mer information

Skapat

2017-10-10