Miljöprojekt Göteborg - en utvärdering.
Rapport, 1994

Författare

Rolf Wolff

Göteborgs universitet

Torbjörn Svensson

Ämneskategorier

Företagsekonomi