Modeling of the combustion front in a countercurrent fuel converter
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Particle size analysis

Fuel converters

Drying

Fuels

Computer simulation

Författare

Henrik Thunman

Institutionen för energiomvandling

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

Proceedings of the Combustion Institute

1540-7489 (ISSN)

Vol. v 29 511-518

Ämneskategorier

Maskinteknik