Three-Coordinate [Cu(II)X3]- (X=Cl, Br), Trapped in a Molecular Crystal
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

halides

copper

density functional calculations

coordination modes

crystal packing

Författare

Catrin Hasselgren

Institutionen för oorganisk kemi

Susan Elisabeth Jagner

Institutionen för oorganisk kemi

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Oorganisk kemi

Ian Dance

Chemistry - A European Journal

Vol. 8 6 1269-1278

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07