Partikelbildning vid biobränsleförbränning
Rapport, 2004

Författare

Linda Johansson

Claes Tullin

Bo G Leckner

Chalmers, Institutionen för energiteknik

Ämneskategorier

Maskinteknik

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07