Multimodal grammar library
Rapport, 2006

Författare

Peter Ljunglöf

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Göteborgs universitet

Gabriel Amores

Robin Cooper

Göteborgs universitet

David Hjelm

Göteborgs universitet

Pilar Manchón

Guillermo Pérez

Aarne Ranta

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)