Dirubidium catena-poly[dichloroargentate(I)--mu-chloro]
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

chloroargentate

rubidium

silver

Författare

Catrin Hasselgren

Institutionen för oorganisk kemi

Susan Elisabeth Jagner

Institutionen för oorganisk kemi

Acta Crystallographica

Vol. C55 8 1208-1210

Ämneskategorier

Kemi

DOI

10.1107/S0108270199006277

Mer information

Skapat

2017-10-07